Oppgaven

Dette er oppgaven som denne bloggen skal dokumentere:Lys og mørke


Leireprodukt i to farger
Oppgave for Vg1 Design og håndverk


Tid: uke 10-12, mandag 7.-10 time, tirsdag 6.-7. time. 28 skoletimer.

Mål for oppgaven er at du skal kunne :

 • eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
 • utvikle ideer til produkter og bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
 • velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig måte
 • holde orden på arbeidsplassen og utføre daglig vedlikehold av utstyr og verktøy
 • reflektere over og vurdere eget og andres arbeider og bruke relevante faguttrykk
 • bruke digitale verktøy i presentasjons- og dokumentasjonsarbeid
 
Læringsmål:

 • kunne bruke lys-mørke-kontrasten til å skape bevisste uttrykk
 • kunne bygge former ved hjelp av pølse- og plateteknikk
 • kunne noen teknikker for å lage mønster og/eller bilder i leira


OPPGAVEUtprøving av leireteknikk


Utprøving


Prøv ut pølseteknikk. Prøv ut å jobbe med leire i to forskjellige farger i ett produkt. Velge noen av mulighetene listet opp nedenfor og undersøk hva slags uttrykk de gir og hva du liker å jobbe med.

Vurdering av utprøvingen


Fotografere utprøvingene dine, legge bildene inn på felles blogg og skriv litt om hva du gjorde, hva du syns ble bra.

Idéutvikling


Innhenting av inspirasjon


Hva forbinder du med lys og mørke? Finn eksempler på produkter, bilder, natur og annet. Lag en bloggpost om dette med bilder og tekst.

Skisser til produkt og planlegging av gjennomføring


8 raske ideskisser til produkt i leire hvor du skal bruke to leiretyper, en mørk og en lys. Altså skal du jobbe med lys-mørke-kontrasten.
Velg en ide og bearbeid videre. Lag en mer nøyaktig skisse og planlegg hvordan du skal gjennomføre idéen ut fra det du har lært om forskjellige teknikker.

Produksjon


Gjennomføring etter skisser og plan


Lag produktet du har planlagt så godt du kan. Legg vekt på godt håndverk og et bevisst uttrykk hvor du bruker lys-mørke-kontrasten.

Dokumentasjon og vurdering


Fotografere produktet. Legge ut bildet på felles blogg og skriv litt om eget produkt. Gi tilbakemelding på produkter som to andre har laget.
Vurdering


Kjennetegn på måloppnåelse:
Mål
Høy måloppnåelse
Middels måloppnåelse
Lav måloppnåelse
eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

Kan bruke teknikkene riktig og systematisk utforske muligheter både teknisk og uttrykksmessig.
Kan bruke teknikkene riktig og prøve ut flere forskjellige ideer til uttrykk.
Kan gjøre enkel utprøving av noen av teknikkene og lage enkle uttrykk.
utvikle ideer til produkter og bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

Kan bruke lys-mørke-kontrasten i et produkt på en reflektert og original måte.
Kan bruke lys-mørke-kontrasten i et produkt på en tydelig og uttrykksfull måte.
Kan bruke lys-mørke-kontrasten i et produkt på en enkel måte.
velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig måte

Kan velge riktig verktøy i forhold til teknikk og utføre teknikkene riktig. Behandler leira riktig slik at det ikke blir svinn og at produktene holdes fuktige eller tørker i følge teknikken. Bruker riktige sammenføyningsteknikker.
Kan bruke flere av teknikkene og verktøy som passer til det. Passer på å dekke til leira slik at den ikke tørker før bruk.
Bruker riktige sammenføyningsteknikker.
Kan bruke en av teknikkene og verktøy som passer til det.
holde orden på arbeidsplassen og utføre daglig vedlikehold av utstyr og verktøy

Kan rydde sin egen arbeidsplass og tar ansvar for rydding av klasserom og vasking av utstyr og verktøy i verkstedet.
Kan rydde arbeidsplassen sin og vaske utstyr og verktøy som er brukt.
Kan rydde arbeidsplassen sin.
reflektere over og vurdere eget og andres arbeider og bruke relevante faguttrykk

Kan beskrive arbeidet sitt med riktige fagord om teknikk og uttrykk. Kan begrunne løsningen sin og vurdere den ut fra andre mulige løsninger.
Kan bruke noen fagord i beskrivelse av arbeidet sitt, både om teknikk og uttrykk og si noe om hva som ble bra og hva som kunne vært bedre.
Kan beskrive arbeidet sitt og si noe om hvordan det er laget.
bruke digitale verktøy i presentasjons- og dokumentasjonsarbeid

Kan vurdere hvordan produktet best mulig kan vises ved hjelp av et foto. Kan skrive en tekst om produktet som gir leseren god informasjon og innsikt i teknikk og uttrykk.
Kan ta et godt foto av produktet sitt og legge inn i en bloggpost. Kan skrive en enkel tekst om produktet med tanke på en leser.
Kan ta et foto av produktet sitt og legg inn i en bloggpost. Kan skrive litt om produktet.Leireteknikker


Pølseteknikk


Kort om pølseteknikk: Kna leira og rull ut pølser. Kjevle ut en plate for bunnen og bygg opp vegger ved hjelp av å legge pølser rund for runde. Du kan velge om du skal glatte ut veggen eller la mønsteret stå. Du kan bygge opp leiretingen ved å bygge inni eller utenpå en form.

Muligheter:

 • Bygge for hånd
 • Bygge over eller i en form
 • Med synlige pølser
 • Med glatta ut vegger
Lage mønster av leire i to forskjellige fargerMuligheter:

 • Pølseteknikk.   Veksle mellom runder med hvit og mørk leire. Enten glatte ut mellom hver runde eller synlig pølser.
 • Marmorering. Kna sammen leire med to forskjellige farger.
 • Intarsia. Skjære ut biter og sette sammen til mønster og bilder.Overflateteknikker


Her lager du først tingen i en leiretype. Så kan du farge overflaten på forskjellige måter.

Muligheter:

 • Legge biter av mørk leire på den lyse leira eller omvendt.
 • Skjære spor i leira, helle over slikker av en annen farge, skrape av det øverste laget når det er tørket.
 • Dekke leira med slikker av en annen farge, skrape eller trykke i overflaten for å få frem fargen under. (Sgraffito)
 • Male med slikker. Kan f.eks. bruke sjablonger for å dekke til deler.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.